TUYỂN THỢ SỬA ĐIỆN THOẠI

Cửa hàng tuanpin.vn tuyển thợ sửa chữa điện thoại làm việc tại Chùa Bộc Công việc : Trực tiếp nhận máy, kiểm tra , báo giá sửa chữa cho khách hang. Làm việc từ 9h – 9h tối , nghỉ trưa 12h-1h , nghỉ CN Yêu Cầu Tuổi 22-35 Trung thực, chăm chỉ nhiệt tình. […]

02/12/2019

Read More